Privatumo Politika

 1. ĮŽANGA

Innovatio teikia svetainių kūrimo ir administravimo paslaugas.

Teikdama paslaugas ir produktus „Innovatio“ klientams ir prenumeratoriams (toliau – Prenumeratoriai) (visi kartu – Jūs, Vartotojai), „Innovatio“ siekia užtikrinti aukščiausio lygio duomenų privatumą.

„Innovatio“ Vartotojų privatumas ir saugumas yra ypatingai svarbus. „Innovatio“ įsipareigoja saugoti duomenis, kuriuos jūs mums pateikiate.

Kai šioje politikoje minima „Innovatio“, mes, mus arba mūsų, tai turima omenyje „Innovatio“, kuri atsako už jūsų asmens duomenų apsaugą pagal šios privatumo politikos reikalavimus (toliau – Duomenų valdytojas).

Ši privatumo politika (toliau – Politika) išaiškina kaip „Innovatio“ tvarko informaciją, kuri gali būti naudojama tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti asmens tapatybę (toliau – Asmens duomenys), kuri yra surenkama mūsų interneto svetainėje teikiant paslaugas (toliau – Paslaugos), forumuose ir mobiliosiose programėlėse (toliau – Platforma).

Visi asmens duomenys tvarkomi pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (ES) Nr. 2016/679 (BDAR) ir ES – JAV bei Šveicarijos privatumo skydo programą, kurią sukūrė JAV komercijos departamentas, Europos Sąjungos ir Šveicarijos administracija.

Visais klausimais dėl šios Politikos ir duomenų tvarkymo galite kreiptis elektroniniu paštu info@innovatio.lt

 1. BENDRIEJI PRINCIPAI. KONFIDENCIALUMAS

„Innovatio“ tvarko visus asmens duomenis pagal bendruosius duomenų tvarkymo principus:

 • teisėtai, sąžiningai ir skaidriai duomenų subjekto atžvilgiu (teisėtumas, sąžiningumas ir skaidrumas);
 • asmens duomenys yra renkami ir tvarkomi tik konkrečiam, aiškiam bei teisėtam tikslui pasiekti ir nėra perduodami toliau tvarkyti tokiais būdais, kurie nesuderinami su šiais tikslais (tikslų apribojimas);
 • užtikrinama, kad asmens duomenys yra adekvatūs, aktualūs ir apsiribojama tik tais tikslais, dėl kurių asmens duomenys yra tvarkomi (duomenų mažinimas);
 • užtikrinama, kad asmens duomenys yra tikslūs ir, kai reikia, atnaujinami (tikslumas);
 • užtikrinama, kad asmens duomenys yra saugomi tokia forma, kuri sudaro galimybę identifikuoti duomenų subjektą ne ilgiau, nei to reikia pasiekti tikslams, dėl kurių asmens duomenys yra tvarkomi (saugojimo apribojimai);
 • asmens duomenys tvarkomi tokiu būdu, kuris užtikrina tinkamą asmens duomenų saugumą, įskaitant apsaugą nuo neteisėto ar neleistino tvarkymo ir atsitiktinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo, naudojant atitinkamas technines ir organizacines priemones (sąžiningumas ir konfidencialumas).

Visa „Innovatio“ platformoje saugoma informacija yra laikoma griežtai konfidencialia. Visa informacija laikoma saugiai ir ją gauti gali tik atitinkamos kvalifikacijos ir leidimą turintys darbuotojai.

 1. KOKIĄ INFORMACIJĄ MES RENKAME

3.1. Informacija, kurią jūs mums suteikiate

Informacija, kuri yra būtina tam, kad būtų galima naudoti „Innovatio“ platformą

Kai naudojate „Innovatio“ platformą, mes prašome ir renkame šiuos asmens duomenis apie jus. Ši informacija reikalinga tam, kad galėtume tinkamai vykdyti sutartinius įsipareigojimus tarp jūsų ir mūsų, taip pat įgyvendintume įstatymuose numatytus reikalavimus.

 • Paskyros registravimo informacija. Kai jūs registruojatės „Innovatio“ platformoje, mes prašome jūsų pateikti minimalius duomenis – elektroninio pašto adresą ir slaptažodį. Kai kuriais ypatingais atvejais prašome pateikti daugiau informacijos, pavyzdžiui, vardą, pavardę, asmens tapatybės duomenis, kontaktinę informaciją.
 • Prisijungimo duomenys. Mes renkame prisijungimo duomenis ir elektroninio pašto duomenis iš „Google“, žr. https://developers.google.com/identity/protocols/oauth2/scopes?hl=en
 • Mokėjimo informacija. Norint užsisakyti ir naudoti „Innovatio“ platformą, prašome jūsų pateikti tam tikrus finansinius duomenis, leidžiančius apdoroti mokėjimą. Mes pasitelkiame trečiųjų šalių (mokėjimų administratorių) teikiamas paslaugas, todėl nerenkame ir nesaugome kreditinių kortelių informacijos (gauname informaciją apie mokėjimo būklę ir saugome tik keturis paskutiniuosius kreditinės kortelės skaičius).
 • Komunikacija, pokalbiai, trumposios žinutės. Kai jūs komunikuojate su „Innovatio“ (per bendrąjį užklausų langą), mes renkame informaciją apie jūsų komunikaciją ir bet kokius duomenis, kuriuos jūs pasirenkate pateikti arba atskleisti. Kad galėtume atsakyti į jūsų užklausą, mes galime patekti prie informacijos, pateiktos jūsų „Innovatio“ paskyroje, pirkimų istorijos ir kt. 
 • Mūsų Vartotojų interneto svetainių ar paslaugų lankytojai ir naudotojai. Mes taip pat galime rinkti informaciją apie mūsų Vartotojo interneto svetainės ar paslaugų vartotojus (Vartotojų vartotojus), tik mūsų Vartotojų vardu.

Taip pat jūs galite mums pateikti informaciją pildydami formas, atlikdami paieškas, atnaujindami ar papildydami informaciją savo „Innovatio“ paskyroje, atsakydami į apklausų klausimus, dalyvaudami reklaminėse akcijose arba naudodami kitas „Innovatio“ platformos funkcijas. Rekomenduojame neskelbti informacijos, kurios nenorite viešinti „Innovatio“ platformoje.

„Innovatio“ tvarko jūsų pateiktą informaciją teisėtu pagrindu, t. y.:

 • gavusi jūsų sutikimą, kai savanoriškai pateikiate ir pildote asmens duomenis registracijos formose, elektroniniu paštu, rašydami prašymus ar užklausų lange, kitais būdais;
 • sudarydama ir vykdydama sutartinius įsipareigojimus tarp „Innovatio“ ir Vartotojo;
 • įgyvendindama teisėtus „Innovatio“, kaip duomenų valdytojo ir „Innovatio platformos administratoriaus interesus;

Paneigimas

Visuomet vadovaukitės bent šiais minimaliais jūsų asmens duomenų apsaugos reikalavimais:

 • nenaudokite vardo, adreso, telefono numerio, elektroninio pašto adreso, asmens tapatybės nustatymo duomenų, gimimo datos, banko sąskaitos numerio, kortelės numerio, kitos ypatingos (neskelbtinos) informacijos ir kt. užklausos temos laukelyje arba bylos pavadinime;
 • nenaudokite asmens kodo, mokėjimo kortelės numerio ir kitos finansinės informacijos bei duomenų, sveikatos, šeimos narių duomenų ir kitų specifinių (neskelbtinų) duomenų užklausų, elektroninių laiškų ar panašios komunikacijos su mumis tekstuose;
 • įsitikinkite, kad likusieji asmens duomenys nurodomi tik tokia apimtimi, kiek reikia siunčiamo laiško, užklausos ar reikalavimo tikslui pasiekti.

Teisė ištrinti jūsų duomenis

Prisijungę prie „Innovatio“ platformos paskyros, jūs bet kada galite pasiekti ir redaguoti, atnaujinti arba ištrinti savo kontaktinius duomenis.

Atkreipkite dėmesį, kad jūs galite ištrinti elektroninio pašto adresą tik išjungdami savo „Innovatio“ paskyrą. Norėdami išjungti savo paskyrą, siųskite prašymą elektroniniu paštu info@innovatio.lt ir jums bus suteikti tolimesni nurodymai.

3.2. Informacija, kurią mes renkame jums naudojant platformą

Kai jūs naudojate „Innovatio“ platformą arba kreipiatės į mus tiesiogiai bet kokiais komunikacijos kanalais, mes galime rinkti informaciją, įskaitant jūsų asmens duomenis, apie paslaugas, kurias jūs naudojate ir kaip jas naudojate.

Ši informacija mums reikalinga tam, kad galėtume tinkamai vykdyti sutartinius įsipareigojimus tarp jūsų ir mūsų, įgyvendintume teisės aktų reikalavimus bei savo teisėtus interesus, turėdami galimybę užtikrinti ir gerinti „Innovatio“ platformos funkcijas.

Automatinis duomenų rinkimas

 • Prisijungimo duomenys ir įrenginio informacija. Kai naudojate „Innovatio“ platformą, mes automatiškai renkame prisijungimo duomenis ir informaciją apie jūsų įrenginį, net jei jūs nesukūrėte „Innovatio“ paskyros ar neprisijungėte. Tokia informacija, be visa kito, yra: interneto protokolo (IP) adresas, naršyklės tipas, interneto paslaugų teikėjas (ISP), lankyti puslapiai, išėjimo puslapiai, operacinė sistema, data / laikas ir (arba) naršymo duomenys.
 • Sekimo technologijos ir slapukai. Mes naudojame slapukus, duomenų rinkėjus, žymas, skriptus ir kitas panašias technologijas, pavyzdžiui, CI kodus (paspaudimų sekimas), ISC (šaltinio sekimas) ir ITC (objekto sekimo) kodus. Taip pat automatiškai renkame informaciją apie įrenginio operacinę sistemą, telefono modelį, įrenginio ID ir kliento kodą. Daugiau informacijos apie šių technologijų naudojimą galima rasti mūsų Slapukų politikoje.
 • Naudojimo informacija. Mes naudojame taip vadinamą „Google Analytics“, kuri padeda rinkti informaciją apie jūsų veiksmus „Innovatio“ platformoje (kokius puslapius lankote, kokį turinį skaitote, ko ieškote, kokias rezervacijas atlikote ir kitus veiksmus „Innovatio“ platformoje. Dėl to „Google Inc.“ jūsų naršyklėje patalpina nuolatinį slapuką, kuris identifikuoja unikalų vartotoją kitą kartą lankantis šioje svetainėje). Daugiau informacijos ieškokite „Google“.
 • Geolokaciniai duomenys. Norėdami užtikrinti gerą Vartotojų patirtį ir įgyvendinti galiojančių teisės aktų reikalavimus, pavyzdžiui, dėl mokesčių, kainodaros ir kt., mes renkame informaciją apie jūsų apytikslę lokaciją, kurią nurodo tokie duomenys kaip IP adresas. Tokie duomenys gali būti renkami tik tada, kai jūs patenkate į „Innovatio“ platformą per savo įrenginį.

„Innovatio“ tvarko šią informaciją  teisėtu pagrindu, t. y.:

 • su jūsų sutikimu;
 • sudarydama ir vykdydama sutartinius įsipareigojimus tarp „Innovatio“ ir Vartotojo;
 • įgyvendindama teisėtus „Innovatio“, kaip duomenų valdytojo ir „Innovatio“ platformos administratoriaus interesus.
 1. KAIP MES NAUDOJAME JŪSŲ DUOMENIS?

Mes naudojame, saugome, apjungiame ir tvarkome informaciją, įskaitant asmens duomenis, kad galėtume jums suteikti, suprasti, pagerinti ir plėtoti „Innovatio“ platformą, kurti ir palaikyti patikimą bei saugią aplinką ir vykdyti įstatymuose numatytus įsipareigojimus.

 • Identifikuoti. Asmens tapatybės identifikavimo duomenys renkami ir tvarkomi Vartotojui nustatyti, taip pat suteikti galimybę naudoti paslaugas. Be to, ši informacija gali būti naudojama teikti Vartotojams pagalbą, informuoti juos apie laukiančius atnaujinimus ar patobulinimus, pranešti apie bet kokius Naudojimo sąlygų (įskaitant šią Politiką) pakeitimus ir kitą svarbią informaciją.
 • Sukurti ir palaikyti patikimą aplinką. Mes tikriname arba patvirtiname informaciją arba jūsų pateiktus patvirtinimus (pavyzdžiui, elektroninio pašto adresą ar telefono numerius). Taip pat naudojame surinktą informaciją nustatyti ir išvengti pažeidimams, brukalui, piktnaudžiavimui, saugumo pažeidimams ir kitiems neteisėtiems bei žalingiems veiksmams.
 • Kurti suvestinius statistinius duomenis, atlikti rinkos tyrimus ir analizę, kuri yra būtina mūsų verslui vykdyti, gerinti mūsų paslaugas, mes naudojame suvestinę ir (arba) numanomą neasmeninę informaciją, leidžiančią vertinti savo klientų poreikius, pardavimus ir kitas veiklos tendencijas. 
 • Individualizuoti rinkodarą. Norėdami Vartotojams pateikti individualizuotus pasiūlymus, galime atlikti duomenų analizę pagal jūsų mums pateiktą informaciją, jūsų sąveiką su „Innovatio“ platforma ir jos Vartotojais.
 • Siųsti pranešimus apie paslaugas ir sąskaitas. „Innovatio“ taip pat gali su jumis susisiekti, kai turi svarbią informaciją apie mūsų paslaugas arba apie tai, kaip jūs jas naudojate. Pavyzdžiui, mes galime jums siųsti pranešimus (per bet kokius mums turimus komunikacijos kanalus), jei tam tikra paslauga laikinai sustabdoma dėl aptarnavimo darbų; atsakyti į jūsų prašymus dėl pagalbos arba elektroninius laiškus; siųsti jums priminimus arba įspėjimus dėl artėjančio arba vėluojančio mokėjimo už naudojamas šiuo metu arba būsimas paslaugas; siųsti nusiskundimus dėl su jūsų prieglobos planu susijusio piktnaudžiavimo arba pranešti jums apie esminius mūsų paslaugų pasikeitimus. Tokia komunikacija yra labai svarbi ir dėl to nesuteikiama galimybė atsisakyti gauti tokius pranešimus apie paslaugas bei sąskaitas, nebent jūs nustojate būti „Innovatio“ vartotoju (ką galima padaryti išjungiant savo paskyrą).
 • Su jumis susisiekti. Kad jus informuotume apie Paskyrą, jos gedimų šalinimą, spręsti ginčus, rinkti mokesčius ar sumas, kurias esate skolingi, sužinoti jūsų nuomonę per apklausas ar anketas, siųsti naujienas apie mūsų bendrovę ar kitais atvejais, kai reikia su jumis susisiekti dėl sutarties su Vartotoju sąlygų, galiojančių įstatymų ir kitų sutarčių, kurias galime būti su jumis pasirašę, vykdymo. Dėl šių priežasčių mes galime į jus kreiptis elektroniniu paštu, telefonu, trumpąja žinute ir per portalą.
 • Gauti grįžtamąjį ryšį. Galime susisiekti su jumis el. paštu ir paprašyti palikti atsiliepimą apie mūsų suteiktas paslaugas ir (arba) produktus, kad galėtume patobulinti savo paslaugų ir produktų kokybę. Atsiliepimams rinkti galime pasitelkti išorinę įmonę, o tai reiškia, kad šiuo tikslu pasidalinsime jūsų vardu, el. pašto adresu ir telefono numeriu.
 • Teikti, naudoti ir gerinti Paslaugas.
 • Didinti duomenų saugumą ir išvengti apgaulės.
 • Vykdyti galiojančius įstatymus ir teisės aktus.
 1. TIESIOGINĖ RINKODARA

Sukurdami paskyrą mūsų platformoje, galite atsisakyti į jūsų elektroninį paštą, telefonu ar asmeninėje paskyroje siunčiamų pasiūlymų. Mes naudojame pateiktus kontaktus ir jūsų pasirinkimus tiesioginei rinkodarai, siųsdami jums įvairius pasiūlymus ir naujienlaiškius.

Priklausomai nuo jūsų pasirinkimų, tokie tiesioginės rinkodaros pasiūlymai gali būti suasmeninti pagal bet kokią kitą informaciją, kurią jūs mums suteikėte (pvz., lokaciją, socialinių tinklų profilį, pirkimų istoriją ir kt.) arba, kurią mes surinkome arba generavome iš kitų toliau aprašytų šaltinių.

Teisė prieštarauti

Jei Vartotojas pageidauja keisti savo pasirinkimus dėl tiesioginės rinkodaros, jis gali bet kada įgyvendinti tokį sprendimą pagal nurodymus elektroniniame laiške.

Jūs galite bet kada atsisakyti naujienlaiškių. Tai galite padaryti spustelėdami specialiai šiam tikslui sukurtą nuorodą elektroninio laiško su naujienlaiškiu apačioje.

Galite bet kada atsisakyti mūsų siunčiamos informacijos, parašydami mums elektroniniu paštu info@innovatio.lt arba apsilankydami paskyroje ir keisdami nustatymus.

 1. KITAS JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ NAUDOJIMAS
 • Platformos vystymas. Mes naudojame duomenis, įskaitant viešai pareikštus atsiliepimus, kad galėtume analizuoti ir tobulinti savo platformą ir suteikti jums bei kitiems vartotojams geresnes, labiau intuityvias ir suasmenintas patirtis, skatinti narių skaičiaus didėjimą.
 • Pagalba klientams. Mes naudojame jūsų duomenis norėdami jums padėti ir panaikinti problemas. Mes naudojame duomenis (taip pat ir jūsų komunikaciją), kad išanalizuotume, atsakytume ir išspręstume nusiskundimus bei problemas (pvz., programos klaidas).
 • Susidaryti nuomonę. Mes naudojame jūsų duomenis, kad galėtume susidaryti bendrąją nuomonę. Duomenis naudojame tam, kad galėtume susidaryti nuomonę ir ja pasidalinti neatskleisdami jūsų tapatybės.
 • Saugumas ir tyrimai. Mes naudojame duomenis saugumui užtikrinti, apgaulei išvengti ir tyrimams atlikti. Jūsų duomenis (įskaitant komunikaciją) mes naudojame, jei manome, kad tai būtina dėl saugumo arba ištirti galimą apgaulę bei kitus mūsų Naudojimo sąlygų arba šios Politikos pažeidimus ir (arba) mėginimus pakenkti kitiems Vartotojams.
 1. ASMENS DUOMENŲ ŠALTINIS

Mes renkame ir gauname jūsų asmens duomenis iš jūsų (įskaitant jūsų įrenginį) ir iš tokių šaltinių:

 • socialinių tinklų operatoriai (pavyzdžiui, „Facebook“, „Google“ ir kt.);
 • trečiųjų šalių paslaugų teikėjai, tiekėjai ir mūsų partneriai;
 • kiti teisėti šaltiniai.
 1. SAUGOJIMAS IR IŠTRYNIMAS

Mes paprastai saugome jūsų asmens duomenis tiek, kiek būtina teikti paslaugas ir vykdyti įstatymuose nustatytus įsipareigojimus. Jei jūsų asmens duomenys tampa nereikalingi, mes užtikriname, kad jie yra saugiai ištrinami.

Jei norite, kad mes nustotume naudoti jūsų asmens duomenis, turite paprašyti, kad ištrintume jūsų asmens duomenis ir panaikintume jūsų paskyrą.

Išjungus jūsų paskyrą, mes vis dar saugosime tokius duomenis, vykdydami įstatymuose numatytus reikalavimus (pavyzdžiui, mokesčių, apskaitos, privalomų ataskaitų teikimo, pinigų plovimo prevencijos ir kt.) tiek, kiek reikalauja įstatymai:

 • profilį su nuasmenintais duomenimis (mes pakeisime jūsų elektroninio pašto adresą į user@deleted.com, ištrinsime jūsų vardą, pavardę ir kontaktinę informaciją, mokėjimo informaciją ir kt.

Atkreipkite dėmesį, kad mes ir toliau galime saugoti jūsų asmens duomenis šiais atvejais (t. y. išjungus jūsų „Innovatio“ paskyrą):

 • tiek, kiek būtina vykdant teisėtus mūsų verslo interesus, pavyzdžiui, nustatyti apgaulę, jos išvengti bei užtikrinti saugumą. Jei „Innovatio“ sustabdo jūsų „Innovatio“ paskyros veikimą dėl saugumo, mes galime pasilikti tam tikrą informaciją iš tos paskyros, kad neleistume tam Vartotojui sukurti naujos „Innovatio“ paskyros ateityje;
 • tiek, kiek reikia vykdant mūsų įstatymuose numatytus įsipareigojimus, „Innovatio“ gali saugoti kai kuriuos duomenis mokesčių, ataskaitų teikimo ir audito įsipareigojimų tikslais;   
 • spręsti ginčus;
 • įgyvendinti sutartis ir (arba) siekti bei apsaugoti savo teisėtus interesus;
 • kadangi mes saugome „Innovatio“ platformą nuo atsitiktinio ar piktavališko praradimo bei sunaikinimo, tam tikrą ribotą laiką jūsų asmens duomenų likusios kopijos gali būti nepašalintos iš mūsų atsarginių kopijų sistemų;
 1. DUOMENŲ PERDAVIMAS IR TREČIŲJŲ ŠALIŲ PASLAUGŲ NAUDOJIMAS

Rinkdami ir tvarkydami jūsų asmens duomenis, mes galime perduoti juos skirtingoms trečiosioms šalims.

11.1. Gavę jūsų sutikimą

Mes perduosime jūsų asmens duomenis bendrovėms, organizacijoms ar asmenims, esantiems už mūsų bendrovių grupės ribų, jei turime jūsų sutikimą tokiems veiksmams.

11.2. Kur mes tvarkome jūsų asmens duomenis?

 • Vartotojo asmens duomenys gali būti laikomi, tvarkomi ir saugomi „Innovatio“ ir mūsų įgaliotuose padaliniuose bei pas paslaugų teikėjus Lietuvoje, taip pat kitose jurisdikcijose, jei reikia tinkamam jūsų paslaugų teikimui ir (arba) to reikalauja įstatymai (kaip tai išaiškinta toliau).

Mes galime perduoti asmens neidentifikuojančius duomenis viešai ir savo partneriams leidėjams, reklamuotojams. Pavyzdžiui, galime atskleisti informaciją viešai, norėdami pademonstruoti bendras platformos naudojimo tendencijas.

Jei dalyvaujame susijungime, reorganizavime, įsigijime ar pardavime, mes ir toliau užtikrinsime bet kokių asmens duomenų konfidencialumą bei atitinkamai informuosime visus su tuo susijusius Vartotojus.

ES – JAV privatumo skydas. Teikiant prieglobos ir kitas paslaugas, jūsų bei jūsų vartotojų asmens duomenys gali būti perduodami duomenų gavėjams trečiosiose šalyse, dalyvaujančiose ES – JAV privatumo skydo sistemoje.

Duomenų perdavimas ir atskleidimas kompetentingoms įstaigoms. Tam tikrais atvejais „Innovatio“ gali būti prašoma atskleisti asmens duomenis pagal teisėtus viešųjų organų, kitų kompetentingų įstaigų prašymus, įskaitant atvejus, kai reikia vykdyti nacionalinio saugumo ar įstatymų vykdymo reikalavimus ir mes tai darysime, kai leidžia vietiniai duomenų apsaugos įstatymai.

11.3. Duomenų lokalizavimo įsipareigojimai

Jei jūs gyvenate jurisdikcijoje, kurioje galioja duomenų lokalizavimo arba duomenų buvimo vietos reikalavimas (t. y., kai reikia, kad gyventojų asmens duomenys būtų laikomi tokios jurisdikcijos teritorijos ribose) ir apie tai sužinome, galime saugoti jūsų asmens duomenis tos teritorijos ribose, jei mes pagal įstatymus privalome taip elgtis.

Jūs sutinkate, kad šiuo pagrindu mes ir toliau rinktume, saugotume ir naudotume jūsų asmens duomenis kitur.

11.4. Tikslinė atranka, reklamavimas

Mes taip pat naudojame „Facebook“, „Google“ ir kitus reklamos bei rinkodaros įrankius. Jūs turite atidžiai perskaityti šių paslaugų teikėjų privatumo politiką. Daugiau informacijos apie tikslinę reklamą bei jūsų atsisakymo ir kitas teises galite rasti atitinkamuose šių paslaugų teikėjų tinklalapiuose „https://lt-lt.facebook.com/policies/ads#; https://policies.google.com/technologies/ads.

11.6. Mūsų teisėtas įsipareigojimas naudoti ar atskleisti asmens duomenis

Mes atskleisime jūsų asmens duomenis valstybės ar viešiesiems organams be atskiro jūsų leidimo tik tais atvejais, kai pagal įstatymus privalome pateikti informaciją, įskaitant iniciavimą teisinių veiksmų, kuriais siekiama apginti mūsų teises, taip pat atvejus, kai mes sąžiningai tikime, kad prieiga prie informacijos, jos naudojimas, išsaugojimas ar atskleidimas yra būtinas pagal galiojančius įstatymus, reikalavimus, teisiniams procesams ar pagal privalomus valdžios organų prašymus, vykdant galiojančias paslaugų teikimo sąlygas, įskaitant potencialių pažeidimų tyrimą, kai reikia nustatyti, išvengti ar kitaip reaguoti į apgaulę, saugumo arba technines problemas.

11.7. Kita

Mes galime atskleisti jūsų asmens duomenis kitais būdais, nei išdėstyta pirmiau, jei turime akivaizdų jūsų sutikimą arba, jei mes turime teisinę pareigą taip elgtis.

 1. SAUGUMAS

„Innovatio“ įdiegė saugumo priemones, skirtas apsaugoti asmens duomenis, kuriuos mums atskleidėte, įskaitant fizines, elektronines ir procedūrines priemones. Be viso kito, mes siūlome saugią HTTPS prieigą prie daugumos savo Paslaugų sričių. Mes reguliariai stebime savo sistemas, norėdami nustatyti, ar nėra kokių nors silpnų vietų ir atakų, nuolat ieškome naujų būdų ir trečiųjų šalių teikiamų paslaugų dėl mūsų Paslaugų saugumo užtikrinimo ir mūsų Lankytojų bei Vartotojų privatumo apsaugos.

Nepaisant visų „Innovatio“ pastangų ir priemonių, mes negalime garantuoti ir negarantuojame absoliučios jūsų asmens duomenų, taip pat jūsų įkeliamo, skelbiamo ar kitaip pasidalinti su „Innovatio“ ar kitais asmenimis apsaugos bei saugumo. 

Todėl skatiname jus savo paskyrai rinktis stiprius slaptažodžius ir neatskleisti mums ir visiems kitiems jokių neskelbtinų duomenų, kurių atskleidimas, jūsų manymu, galėtų padaryti esminę ir nepataisomą žalą.

Jei turite klausimų apie jūsų duomenų saugumą, kreipkitės į mus elektroniniu paštu info@innovatio.lt

 1. JŪSŲ TEISĖS

Jūs turite įvairias teises, susijusias su jūsų asmens duomenų apsauga, kurioms galioja BDAR ir galiojančiuose teisės aktuose nustatyti apribojimai bei sąlygos. Šios teisės yra tokios:

 • teisė gauti savo informaciją, kurią mes tvarkome;
 • teisė taisyti neteisingą / netikslią informaciją apie jus;
 • teisę perkelti visus apie jus surinktus duomenis arba jų dalį jums arba kitam duomenų valdytojui, kai tai yra techniškai įmanoma (teisė į duomenų perkeliamumą), taikant ES Bendrajame duomenų apsaugos reglamente nustatytus apribojimus;
 • teisę ištrinti visus duomenis apie jus; Vartotojai gali pareikalauti ištrinti visus duomenis nedelsiant dėl pateisinamų priežasčių, pavyzdžiui, kai duomenys daugiau nėra reikalingi tiems tikslams, kuriems jie buvo surinkti arba, kai duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;
 • teisę apriboti duomenų tvarkymą. Dėl pateisinamų priežasčių vartotojai gali reikalauti, kad duomenų valdytojas apribotų jų tvarkymą;
 • teisę paprieštarauti asmens duomenų tvarkymui, kai duomenys tvarkomi tenkinant teisėtus interesus bei kitais jūsų asmens duomenų naudojimo tiesioginei rinkodarai atvejais, išdėstytais šioje Politikoje pirmiau.

Kai kurios iš šių teisių lengvai įgyvendinamos, t. y. jūs galite bet kada prieiti prie duomenų ir juos keisti, atnaujinti ar taisyti, atsisakyti gauti komunikaciją iš mūsų bei mūsų partnerių, tiesiog apsilankydami savo asmeninėje paskyroje ir koreguodami nustatymus, arba galite kreiptis elektroniniu paštu info@innovatio.lt

Kai jūs paprieštaraujate asmens duomenų tvarkymui, kai duomenys yra tvarkomi tenkinant teisėtus interesus, mes atidžiai išanalizuosime tokį prašymą ir dėl to galime išjungti arba panaikinti jūsų paskyrą.

Vartotojai turi teisę teikti skundą Nacionalinei duomenų apsaugos agentūrai savo gyvenamojoje šalyje, jei mano, kad jų teisės yra pažeidžiamos. Tačiau mes rekomenduojame stengtis klausimą sureguliuoti taikiai, visų pirma kreipiantis į mus.

 1. SUTIKIMAS SU ŠIOS POLITIKOS NUOSTATOMIS

Mes darome prielaidą, kad visi „Innovatio“ platformos vartotojai atidžiai perskaitė šį dokumentą ir sutinka su jo turiniu. Jei kas nors nesutinka su šia Politika, jie turi nenaudoti mūsų interneto svetainės. Mes pasiliekame teisę keisti Politikos nuostatas bet kada bei informuoti jus 17 skyriuje nurodytais būdais. Jei ir toliau naudojate „Innovatio“ interneto svetainę, tai reiškia, kad jūs sutinkate su šia Politika. 

Ši Politika yra neatskiriama „Innovatio“ sąlygų dalis.

Prieš naudodami informaciją kitiems tikslams, nei nurodyta šioje Politikoje, mes paprašysime jūsų sutikimo.

 1. KONTAKTINĖ INFORMACIJA

Visas užklausas ir pastabas dėl šios Privatumo politikos siųskite elektroniniu paštu info@innovatio.lt

 1. POLITIKOS TAIKYMAS

Mūsų Politika galioja visoms mūsų paslaugoms, kurias siūlome mes, tačiau netaikoma paslaugoms, kurioms nustatytos atskiros politikos, į kurias ši Politika neįeina.

Mūsų Politika negalioja paslaugoms, kurias siūlo kitos bendrovės ar asmenys, įskaitant produktus ar tinklalapius, kurie gali būti rodomi paieškos rezultatuose, svetaines, kuriose gali būti nurodytos mūsų paslaugos bei kitas svetaines, į kurias galima patekti per mūsų paslaugas.

 1. PATAISOS

Mūsų Politika kartais gali būti keičiama. Skelbsime Politikos pakeitimus mūsų interneto svetainėje ir, jei pakeitimai yra reikšmingi, galime pateikti išsamesnį pranešimą (įskaitant konkrečias tarnybas, pranešimus elektroniniu paštu apie Politikos pakeitimus).

 1. KITA INFORMACIJA

Jei turite klausimų dėl duomenų, kuriuos renka „Innovatio“ arba kaip mes juos naudojame, galite kreiptis į domenų apsaugos pareigūną pirmiau nurodytais kontaktais